Hướng dẫn nạp thẻ - mốc nạp và quà tích lũy nạp thẻ

Quà tích lũy nạp thẻ

Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (1)
 • Túi Thiên Tàm 24 ô
 • Ngoại Trang Như Hình
 • 1 Yên Ngựa (để năng cấp ngựa)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • 1 Yên Ngựa (để năng cấp ngựa)
 • Túi Thiên Tàm 24 ô
 • Ngoại Trang Như Hình
 • [Mặt nạ] Tài Phú Trùng Thiên

200 vạn Đồng
 • Túi Thiên Tàm 24 ô
 • 1 Yên Ngựa (để năng cấp ngựa)
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
450 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài mở rộng rương (cấp 4)
 • 1 Yên Ngựa (để năng cấp ngựa)
 • Ngoại Trang Như Hình
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Đồng

900 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạc
 • 1 Yên Ngựa (để năng cấp ngựa)
 • Ngoại Trang Như Hình

1500 vạn Đồng
 • Ngoại Trang Như Hình
 • 1 Yên Ngựa (để năng cấp ngựa)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Vàng

2500 vạn Đồng
  • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạch Kim
  • 1 Yên Ngựa (để năng cấp ngựa)
  • Ngoại Trang Như Hình
 • >>> TẶNG 1 LẦN CHUYỂN CƯỜNG HÓA 1 MÓN TRANG BỊ <<
 • 5000 vạn Đồng
  10.000 vạn Đồng